Axitrader

Sàn Axi này mình thích vì có cơ hội thể hiện mình và nhận quỹ nếu giao dịch đạt chuẩn của Axiselect. Đây là một sàn đáng để đầu tư khi bạn đã có chút thành công.
Top